Vad är Reggio Emilia?

Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men det har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Den pedagogiska filosofin från den lilla staden har väckt ett stort intresse och engagemang i många delar av världen. Reggio Emilia inspirationen finns i USA, Sydkorea, Australien, i hela Skandinavien och i flera andra europeiska länder. Dikten "Ett barn har hundra språk" skrevs av Loris Malaguzzi som under många år var chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och den uttrycker grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin. Inom filosifin anses att nytänkande innebär gränsöverskridande på många olika sätt, där ett exempel är att avancerad teoretiskt arbete kombineras med en levande praktik med barnen. Det arbetas mycket med lek och arbete, verklighet och fantasi och med många olika uttryck samtidigt och ett annat exempel på den gränsöverskridande hållningen är att pedagogerna i Reggio Emilia samarbetar med företrädare inom vitt skilda områden, såsom forskning och design.

Den pedagogiska filosofin står också för:

- ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att upptäcka världen. Loris Malaguzzi har sagt: "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet."
- bejakande av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta barnens individuallitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning. 
- en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan "ta över" eller kopiera. Man kan däremot inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar. Den pedagogiska filosofin fungerar också som inspiration i sammanhang utanför förskolan och skolan. I Sverige har t.ex. representanter från både näringslivet, socialvården och olika vetenskapliga områden visat sitt intresse.

Källa: www.reggioemilia.se 2010-01-03