Förskolan är öppen måndag till fredag mellan klockan 07.00 och 17.30. 

Om föräldrar har behov av omsorg utanför ovan nämnda tider, kan vi hålla öppen mellan 06.00 och 18.30. Notera att schemaändringar måste lämnas in 2 veckor i förväg

Helgdagar
Förskolan Kluringen är stängd alla allmänna helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Planeringsdagar
Förskolan är stängd två dagar per termin för planering och fortbildning. Vilka dagar meddelas i god tid.