Förskolan Kluringen är stängd alla allmänna helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Planeringsdagar
Förskolan är stängd två dagar per termin för planering och fortbildning. Vilka dagar meddelas i god tid.