Förskolan Kluringen har sin verksamhet i ljusa lokaler i den gamla EFS-kyrkan i centrala Eslöv. Lokalerna är anpassade efter vår verksamhet, för att inspirera barnen att upptäcka och utvecklas med alla sina sinnen. Vi har bland annat en ateljé där barnen kan experimentera med färg och form och ett byggrum för kreativa byggprojekt. Alla våra rum utvecklar vi ständigt för att stimulera barnens kreativitet och upptäckarlusta.