Förskolan Kluringen tar emot barn i åldern 1 - 5 år under tiden som föräldrarna arbetar eller studerar. Barnens omsorgsbehov innefattar föräldrarnas arbetstid/studietid och resor till och från arbetet/studierna. Barn till föräldralediga eller arbetssökande föräldrar har rätt till 15 timmar per vecka, tisdag - torsdag mellan klockan 09.00 och 14.00.
För övrig information, se Rätt till plats på Eslövs kommuns hemsida. 

Vad händer när ni anmält ert barn?
När vi har tagit emot er anmälan kommer vi att e-posta en bekräftelse på att er anmälan är mottagen. Senast två månader innan önskad start kommer vi att meddela (via e-post) om ni fått plats. Vi kommer då att skicka en förfrågan om ni vill anta platsen på förskolan Kluringen. Denna ska ni svara på inom en vecka för att få er plats.

Uppsägning av plats
Om ni vill säga upp er plats ska det ske skriftligt till oss. Uppsägningstiden är två månader. En uppsägningsblankett finns under Om Kluringen -> Blanketter.