Avgifterna är samma som i Eslövs kommuns kommunala skolor.

Barn nr 1: 3% av hushållets inkomst - dock högst 1260 kr/månad
Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst - dock högst 840 kr/månad
Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst - dock högst 420 kr/månad
Barn nr 4: Ingen avgift

För mer information, se Avgifter i förskolan på Eslövs kommuns hemsida.