Välkommen till Förskolan Kluringen i Eslöv

Förskolan Kluringen är en förskola i centralt belägen i Eslöv. Vår verksamhet är inspirerad av Reggio Emilia filosofin vilken sätter barnens upptäckarlust och nyfikenhet i centrum. Denna syn på barnen genomsyrar vår verksamhet, inne som ute.

Våra lokaler ligger på Palmgatan i centrala Eslöv. De är speciellt anpassade för vår verksamhet och det finns plats för 35 barn på två avdelningar. Både miljön i lokalerna och utemiljön utvecklas kontinuerligt efter barnens intresse för att stimulera och utveckla deras nyfikenhet och upptäckarlust.

Förskolan Kluringen är en privat förskola som ägs av Förskolan Kluringen AB. Aktiebolaget ägs av tre förskollärare, Carina, Pernilla och Sofie, vilka alla är pedagoger i verksamheten.